"Banja e Kllokotit Fabrika e Ujit Mineral & CO2" SH.P.K.

Adress:

Kllokot 60050 Kosovë

Phone:

+381(0)280 385 002

Fax:

+381(0)280 385 022

E-mail:

info@ujekllokoti.com